پاورپوینت استثنایی اقتصاد كاربردي براي مديران - 10 اسلاید

پاورپوینت استثنایی اقتصاد كاربردي براي مديران - 10 اسلاید

پاورپوینت استثنایی اقتصاد كاربردي براي مديران - 10 اسلاید

پاورپوینت استثنایی اقتصاد كاربردي براي مديران

پاورپوینت استثنایی اقتصاد كاربردي براي مديران

پاورپوینت استثنایی اقتصاد كاربردي براي مديران

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

2- پیامدهای خارجی (مثبت یا منفی) اقتصادی یا غیر اقتصادی
زمانی که پیامد تولید و مصرف کالاها فایده خارجی بدنبال دارد،پیامد خارجی مثبت یا اقتصادی و هرگاه تولید و مصرف کالا همراه با هزینه های خارجی باشد، پیامد خارجی منفی یا غیراقتصادی رخ می دهد.

 

3- تقسیم بندی بازارهای اقتصادی بصورت

     - بازار رقابتی (رقابت کامل): جوهر مدل این است که نه خریداران که 

        و نه تولیدکنندگان رقابت را بین خودشان تمیز نمی دهند.اولین فرض ما این است   

        بنگاهها می کوشند تا سود خود را به حداکثر برسانند و همچنین 5 فرض دیگر نیز

        وجود دارند که کل را می سازند:
       الف-آزادی بازارها
       ب –اندازه کوچک، تعداد فراوان
       ج –تولیدات همگن

           د – تحرک آزاد منابع
       ه – اطلاعات کامل درباره بازارها 

 

پاورپوینت استثنایی اقتصاد كاربردي براي مديران

 

پاورپوینت استثنایی اقتصاد كاربردي براي مديران

 

پاورپوینت استثنایی اقتصاد كاربردي براي مديران


       - بازار انحصار کامل  

          - انحصار چگونه بوجود می آید؟

             1)صرفه های مقیاس

             2)هزینه های ثابت

             3)موانع ایجاد شده توسط دولت
         4)موانع ناشی از نهاده
         5)حق الامتیاز مربوط به نوع کالا
         6)استراتژیهای محدودکننده ورود به بازار از

               طریق دستکاری در قیمت، ایجاد ظرفیت اضافی

               و یا تولید چندین محصول

           

 

-بازار رقابت انحصاری