پاورپوینت استثنایی آزادی در آیات قرآن - 18 اسلاید

پاورپوینت استثنایی آزادی در آیات قرآن - 18 اسلاید

پاورپوینت استثنایی  آزادی در آیات قرآن - 18 اسلاید

پاورپوینت استثنایی  آزادی در آیات قرآن

پاورپوینت استثنایی  آزادی در آیات قرآن

پاورپوینت استثنایی  آزادی در آیات قرآن

پاورپوینت استثنایی  آزادی در آیات قرآن

آيات

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

1 - نفى عبوديت غير خدا زمينه ساز آزادى

§ «الّا نعبد الّا اللَّه و لا نشرك به شيئاً و لا يتّخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللَّه» ال عمران، 64