پاورپوینت فرقه‌هاي نوظهور معنوي و عرفاني - 75 اسلاید

پاورپوینت فرقه‌هاي نوظهور معنوي و عرفاني - 75 اسلاید

پاورپوینت فرقه‌هاي نوظهور معنوي و عرفاني - 75 اسلاید

پاورپوینت فرقه‌هاي نوظهور معنوي و عرفاني

پاورپوینت فرقه‌هاي نوظهور معنوي و عرفاني

پاورپوینت فرقه‌هاي نوظهور معنوي و عرفاني

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

تعريف اصطلاحات

.1عرفان حقيقي: شناخت شهودي خداي متعال، اسماء، صفات و افعال او؛